Zřícenina hradu TREMPŠTEJN

 

(pozn.: hrad je zcela vymyšlený, a to včetně jeho historie)

 

Nyní všem tvořivým trampům, šelmákům a skautům přinášíme vystřihovánky jedné oblíbené zříceniny hradu. Nejdříve však v krátkosti připomeneme její staletou historii.

            První zmínky nalézáme v zakládající listině českého krále Přemysla Otakara I. z roku 1213. Tehdy byl zřejmě založen tento kamenný hrad nalézající se v lesích na stráních sbíhajících se nad soutokem dvou řek Zlatavy a Roklavy. Krátce po svém založení přechází hrad do vlastnictví rytířského řádu templářů. Odtud zřejmě pochází i jeho původní název „Tempštejn“ V roce 1315, krátce po zrušení templářského řádu hrad přechází do majetku johanitů, kteří ho ovšem v roce 1320 prodávají Pánům z Březové. Jeho nový majitel Horymír z Březové ho rozšířil o několik místností a uspořádal zde i několik slavností. V roce 1353 ho navštěvuje dokonce i sám císař Karel IV. Spolu s Horymírem zde pobývá tři dny a užívá například lovů ve zdejších hvozdech. V roce 1372 umírá Horymír z Březové a hrad zdědí její syn Vladislav. Ten je ovšem zde v průběhu husitských válek zabit a zdejší hrad byl vydrancován. Od té doby existuje už pouze jako ruina. Během staletí  se zachovala pouze část jižního paláce a část severní věže. V 19. století však dochází českými obrozenci ke znovuobjevení hradu. Zdejší les byl pročištěn a prořezán a ruiny částečně opraveny. V první polovině si však hrad oblíbila nová skupina lidí. Jeho blízkost k oběma řekám a jeho romantické vzezření zapříčinilo to, že se z něj stávalo oblíbené tábořiště trampů. Ti si ho pak překřtili na „Trempštejn“ a tento název se užívá dodnes. Ještě uvedeme jednu zajímavou událost z roku 1996. To se zde koná ustanovující výprava Turistické organizace Šelmy-sdružení šelmáků a šelmaček ČR. 

 

A nyní návod ke slepení modelu

Jednotlivé listy si vytiskněte na formát A4. Pak si připravte nůžky a lepidlo. Chtěl bych ještě uvést, že v místech ohybů znamená plná čára ohyb od sebe, čerchovaná čára ohyb k sobě, případně přerušovaná čára je bez ohybu.  Vystřihněte si stěny l a 2. Ke stěně 1 přilepte okenní otvory  3. K ní pak přilepte stěnu 2. Když to máte slepené, přilepte k nim ještě horní část stěny 4. Pak přejděte na bránu. Ta se skládá s vnitřní strany 5, ke které přilepte ostění brány 7. Brána se dále skládá z vnější strany 6, ke které přilepte část hradby 10. Ze shora toto vše uzavřete horní částí hradeb 8, 9 a 11. Pak přejdeme ještě k uzávěru hradeb skládající se z částí 12, 13 a 14. Ten se pak přilepí k bráně. Nyní přejděte na věž. Ta se skládá z vnější strany 15 a vnitřní strany 16.  Kvůli správnému vytvarování je přilepíte k dílu 17. Pak už jen doplníte horní část 18 a boční části 19 a 20. Věž pak připevníte k hradbám.

Nyní se naší zříceninu zkusíme trochu oživit. Připravil jsem postavičky členů nějakého oddílu 21 (dle maskáčů a okrových šátků by například mohlo jít i o členy T.O.Šelmy) a jejich vedoucího 22 s kytarou. Dále jim můžeme udělat stan 23 nebo přístřešek. Ten se zhotoví dle fotografií. Nejprve se udělá konstrukce ze špejlí a ta se pak zastřeší barevným papírem. Samozřejmě jim ještě uděláme i ohniště. To se dá udělat též ze špejlí. Přikládám několik fotografií ohnišť, které vytvořili v minulých letech členové T.O. Šelmy. Dále už je to na fantazii každého zvlášť. Přeji vám, abyste si jeho slepení vychutnali, a připomněli si tak romantiků společných večerů v přírodě.

            A ještě jednu věc. Vystřihovánky jsem tvořil amatérským způsobem, tak věřím, že mi odpustíte i případné nedostatky.

 

Libor Čermák               

 

 

www.sweb.cz/toselmy